Realizace ekologických projektů 

Projekční činnost

Čistění odpadních plynů

Filtrační jednotky

Filtrační textilie

Generální dodávky

Společnost ILD

Společnost ILD působí v oboru průmyslové filtrace od roku 1990 a zabývá se nejen odlučováním tuhých znečišťujících látek, ale také snižováním plynných emisí včetně záchytu a katalytického spalování těkavých organických látek. 
ILD nabízí celou řadu služeb, ať už jednotlivě nebo v požadovaném rozsahu.

Nabízené služby:

Inženýring a poradenství, projekční práce

Výroba, zajištění dodávek

Montáž nebo šéfmontáž dodávaných zařízení

Garanční a pogaranční servis

“Společnost ILD pokládá zodpovědné chování k životnímu prostředí za jeden ze základních kamenů svého podnikání”