realizácie ekologických projektov

Projekčná činnosť

Čistenie odp. plynov

FILTRAČNÉ JEDNOTKY

Filtračné textílie

Generálne dodávky

SPOLOČNOSŤ ILD

Spoločnosť ILD pôsobí v odbore priemyselnej filtrácie od roku 1990 a zaoberá sa nie len odlučovaním tuhých znečisťujúcich látok ale tak isto znižovaním plynných emisií vrátane záchytu a katalytického spaľovania prchavých organických látok.

ILD ponúka celú radu služieb či už jednotlivo alebo v požadovanom rozsahu.

Ponúkané služby:

Inžiniering a poradenstvo, projekčné práce.

Výroba, zabezpečovanie dodávok.

Montáž alebo šéfmontáž dodávaných zariadení.

Garančný a pogarančný servis.

,,Spoločnosť ILD SK spol. s r.o. považuje zodpovedné chovanie sa k životnému prostrediu za jeden zo základných kameňov svojho podnikania.“