Generální dodávky

V průběhu let společnost ILD rozšířila portfolio svých služeb z dodávek souvisejících čistě se snižováním emisí tuhých znečišťujících látek a plynů ke stávajícím technologiím napříč všemi průmyslovými obory až ke generálním dodávkám technologií, s nimiž čištění odpadních plynů velmi úzce souvisí.

Za významnou generální dodávku považujeme výstavbu Energocentra Mostek, kde byl v součinnosti s firmou Kovosta-Fluid a.s. dodán fluidní kotel na spalování bylinné biomasy (100%), která se vyznačuje nízkou teplotou tavení popele.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud se chcete dozvědět více informací nebo máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte a napište