Energocentrum Mostek Kombinovaná výrobna tepla a elektrické energie

Realizace: 2012-2014
Inženýring, dodávky a montáž technologických celků_Moment

Projekt s názvem Mostek Energo – Energocentrum Mostek byl realizován SDRUŽENÍM ILD-STAKO – ENERGOCENTRUM MOSTEK. Vedoucím účastníkem sdružení byla společnost ILD SK, spol. s r.o. a firma STAKO zajišťovala stavební část díla.

ILD SK, spol. s r.o. zajišťovala celkovou koordinaci díla a dále projekční, dodavatelské a subdodavatelské zajištění technologické části díla.

Společnost ILD cz, s.r.o. zajišťovala kompletní dodávku, montáž a uvedení do provozu u provozních souborů PS01, PS02, PS03, PS04, PS06, PS07 a PS08.

 • PS01 – Sklad surovin a distribuce paliva
  Zajištění skladování suroviny pro provoz peletovací linky a uložení pelet nakoupených z externích zdrojů PS02 – Výroba a sklad paliva
  Tento provozní soubor zajišťuje výrobu vlastních pelet, jejich skladování a dopravu do kotle. Dodávku a instalaci peletovací linky zajišťoval investor.
 • PS03 – Kotelna včetně příslušenství (fluidní kotel o parním výkonu 22,5 t/h)
  Kotel RKF 25 s fluidním spalováním byl dodán společností Kovosta-Fluid a.s.
  Navržená dopravy paliva umožňují spalovat více druhů paliv.
  Řešení některých technických prvků jsou patentově chráněna.
  Mezi příslušenství kotle patří např. napájecí čerpadla, chemická úpravna vody a část mezistrojovny.
 • PS04 – Odsávací zařízení vč. čištění spalin
  Pro odsávání spalin byl navržen radiální vysokotlaký ventilátor s výkonem elektromotoru 160 kW. Filtrační jednotka pro záchyt TZL (tuhých znečišťujících látek) je v provedení OFF-LINE a má filtrační plochu 1750 m3.
  Zařízení splňuje nejen zákonem požadované limity na TZL, ale také na emise SOx, NOx CO a TOC.
  PS05 – Turbosoustrojí s kondenzační turbínou a generátorem
  Dodavatelem parní kondenzační turbíny byla společnost PBS ENERGO, a.s.
 • Typ parní turbíny TG 4,9 – 4,0/0,01
 • Činný výkon – 4,9 MWe
 • Hltnost turbíny – 22,5 t/hod
 • Tlak páry na vstupu – 40 bar(a) ± 5%
 • Teplota páry – 420 °C ± 5°C
 • Generátor – 6,3 kVA /50 Hz

Vzhledem k tomu, že kotel i turbínu je možné přetížit až o 10%, max. výkon generátoru činí na svorkách až 5,4 MWe

 • PS06 – Chladicí stanice – okruh chladicí vody. Uzavřený suchý systém sestává z 9 ks chladicích věží. Tepelný výkon chlazení činí 14 MWt
 • PS07 – Rozvodna VN/NN a připojení k distribuční síti
  Tento provozní soubor zajišťuje následující funkce:
 • Dodávku vyrobené elektrické energie do sítě
 • Zásobování ostatních provozních souboru el. energií, a to buď dodávkou energie z veřejné distribuční sítě nebo dodávkou elektrické energie vyrobené generátorem v rámci PS05
 • PS08 Měření a regulace
  Dodávku nadřazeného řídicího systému včetně vizualizace zajistila společnost ENETEX-TEP s.r.o. s využitím systému SCADA

KONTAKTUJTE NÁS 

Pokud se chcete dozvědět více informací nebo máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte a napište