KOVOHUTY a.s. Krompachy, SR Modernizace výroby měděných anod – kapacita 250 t Cu/tavbu

Realizace: 2007-2008
schema

Společnost Kovohuty, a.s. odkoupila technologické zařízení na výrobu anod od firmy Simar Societá Metali Marghera S.p.A., které společnost ILD SK demontovala, přepravila z Itálie do Krompach, naprojektovala jeho umístění v areálu společnosti a opětně smontovala. Technologie je umístěna v nové hale a je doplněna o nová zařízení, která nebyla vhodná pro demontáž a přepravu.

Rozsah dodávek:

 • Celkové projekční řešení
 • Stavební část – kompletní nová dvouloďová hala včetně základů, základy pod technologií – základy pod pecí 30×30 m na úrovni -8 m (spodní voda na úrovni –2 m)
 • Demontáž, repase a montáž anodové pece MAERZ a odlévacího karuselu OUTOKUMPU
 • Dodávka chladících věží a chladících okruhů
 • Dodávka hydraulických stanic
 • Dodávka kompresorové stanice
 • Dodávka dopalovací komory, utilizačního kotle 10 t/h (páry), rekuperátoru, kondenzační okruh parní turbíny
 • Filtrační jednotka ALFA-JET – 3000 m2, včetně vyhřívané výsypky a izolací
 • Ventilátor, Q = 55,5 m3/s, tmax =130 °C, 500 kW, vzduchotechnické potrubí
 • Zdroje a rozvody technických plynů
 • Přípojka VN, trafostanice, rozvodna NN, kompletní řídicí systém

Váhy, jeřáby, mobilní stroje

 

Generálním dodavatelem díla byla společnost ILD SK, spol. s r.o. Košice

 

KONTAKTUJTE NÁS 

Pokud se chcete dozvědět více informací nebo máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte a napište