Filtračné textílie Výber filtračného materiálu je kľúčový pre správnu funkciu odprašovanej technológie a ovplyvňuje dĺžku životnosti filtračných elementov.

Výber filtračného materiálu je kľúčový pre správnu funkciu odprašovanej technológie a ovplyvňuje dĺžku životnosti filtračných elementov.

Pri návrhu vhodného filtračného média vychádzame predovšetkým z prevádzkových podmienok filtračného zariadenia, ako aj z technických podmienok odsávaných vzdušnín, príp. spalín. Na základe týchto údajov poskytujeme našim odberateľom individuálne poradenstvo, ktorého súčasťou je aj návrh a výber vhodného filtračného materiálu, v súlade s technickými parametrami odprašovanej technológie pre zabezpečenie požadovanej účinnosti a kvality filtrácie.

Hlavný dodávateľ filtračných materiálov je náš dlhoročný partner – firma  FILTEX SK, s.r.o.
Spoločnosť FILTEX SK, s.r.o. je zameraná na výrobu a dodávku filtračných elementov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou väčšiny odlučovacích zariadení v oblasti priemyslovej filtrácií vzdušnín a spalín.


Dodávame filtračné elementy pre takmer všetky typy textilných filtrov, akými sú napríklad:

 

  • Filtračné hadice
  • Filtračné vrecká
  • Filtračné vaky
  • Filtračné patróny
  • Filtračné cartridge
  • Filtračné elementy do klimatizačných zariadení
  • Ostatné filtračné elementy podľa špecifických požiadaviek odberateľa

Tabuľka základných materiálov je uvedená nižšie.

Viac informácií na FILTEX SK

KONTAKTUJTE NÁS 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií alebo máte akékoľvek dotazy, neváhajte a napíšte nám.