Partneri

  • Spoločnosť Castor&Pollux, zo sídlom v Bratislave, SR, kontraktor , zabezpečenie financovania a inžinierskych činností pre projekty v oblasti energetiky, ekológie a spracovania odpadov  – www.castorpollux.sk
  • Spoločnosť Umnie Technologičeskie Systemy, dcérska spoločnosť Castor&Pollux zo sídlom v Moskve, RF pre riadenie a koordináciu projektov v RF: – www.castorpollux.ru
  • Spoločnosť MES, partner pre adaptáciu projektovania a výroby energoblokov v RF – zaomes.ru

 

KONTAKTUJTE NÁS 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií alebo máte akékoľvek dotazy, neváhajte a napíšte nám.