GDPR

Společnost ILD se zavazuje dodržovat požadavky a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení EU o ochraně údajů tzv. GDPR, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Proto máme zavedeny bezpečné a odpovídající postupy zpracování dat.

 

Naše zásady zpracování osobních údajů:

 • Máme osobní údaje zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků.
 • Máme pouze osobní údaje potřebné pro naše podnikání (tzn. pro plnění smluv, objednávek, zpracování účetnictví, mezd, apod.).
 • V souladu se zákonnými ustanoveními považujeme všechny osobní údaje za přísně důvěrné.
 • Osobní údaje máme zabezpečeny. K jejich zabezpečení používáme vhodná bezpečnostní a technická opatření. Máme uzamykatelné kanceláře a kartotéky, počítače jsou zabezpečeny hesly a antivirovými programy, apod. K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění pracovníci.
 • Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme.
 • Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje.

 

Práva subjektu poskytujícího údaje

Jako subjekt poskytující údaje v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů tato práva:

 • Právo na informace podle článku 13 a článku 14 EU GDPR
 • Právo na přístup podle článku 15 EU GDPR
 • Právo na opravu podle článku 16 EU GDPR
 • Právo na vymazání podle článku 17 EU GDPR
 • Právo na omezení podle čl. 18 EU GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 EU GDPR
 • Právo vznést námitku či kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním/ukládáním a používáním svých osobních údajů podle článku 21 EU GDPR

Vždy nás můžete kontaktovat pro ochranu osobních údajů s otázkami nebo stížnostmi. Můžete také kontaktovat příslušné orgány pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud se chcete dozvědět více informací nebo máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte a napište