GENERÁLNE DODÁVKY

V priebehu rokov spoločnosť ILD rozšírila svoje portfólio svojich služieb z dodávok súvisiacich čisto so znižovaním emisii tuhých znečisťujúcich látok a plynov ku terajším technológiám naprieč všetkými priemyslovými odbormi až ku generálnym dodávkam technológií, s ktorými čistenie odpadových plynov úzko súvisí.

Za významnú generálnu dodávku považujeme výstavbu Energocentra Mostek, kde bol v súčinnosti s firmou Kovosta-Fluid a.s. dodaný fluidný kotol na spaľovanie bylinnej biomasy (100 %), ktorá sa vyznačuje nízkou teplotou tavenia popola.

KONTAKTUJTE NÁS 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií alebo máte akékoľvek dotazy, neváhajte a napíšte nám.